Udredning og erklæring ved psykolog

Aktuel Situation fra Psykolog (PSYK 125)

En Aktuel Situation fra Psykolog er et relevant resumé af forholdene i relation til kommunens problemstilling, der indeholder faktuelle oplysninger og et skøn. Formålet er at give oplysninger, der kan indgå i afklaringen af, hvilken indsats det vil være relevant at iværksætte i forhold til borgeren og sagens problemstilling.

Vurdering fra Psykolog (PSYK 135)

En Vurdering fra Psykolog er en uddybet og nuanceret beskrivelse af den aktuelle problemstilling, som der ønskes belyst.

En vurdering med præcis diagnose, prognose og vurdering letter sagsgangen i forbindelse med kommunens vurdering om arbejdsevne (fleksjob, revalideringssag, førtidspension mv.) eller i forbindelse med behov for psykologisk behandling, hvor der kan være behov for en afklaring af klientens skønnede funktionsniveau og motivation.

Diagnostisk udredning inden for personlighedsområdet

Få differential diagnostisk afklaring i relation til sagsbehandling i aktiveringsforløb og sygedagpengeforløb. Udredning af borgens personlighedsmæssige diagnostik samt psykologisk vurdering af ressourcer og skånehensyn sikrer, at borgeren får anvendt sine ressourcer optimalt.

Der udredes med:

  • Optagelse af tidlig anamnese
  • PSE - Present State examination
  • SCID V - Structured Clinical Interview for DSM Disorders

Lev bedre med din ADHD

Få udarbejdet struktur og strategier for, hvordan du fungerer bedst muligt med din ADHD - Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed.

Tag kontakt og få et hjælp, der er særligt tilrettet dine behov og udfordringer. OBS - jeg laver ikke udredning af AD(H)D længere.

Dianostisk udredning af Autisme Spektrum Forstyrrelser

Få foretaget diagnostisk udredning af Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Der udredes med:

  • Klinisk interview
  • Optagelse af tidlig anamnese
  • 5-15
  • RAADS - Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale

Lev bedre med din Autisme Spektrum Forstyrrelse

Få hjælp til at forstå og håndtere sociale, kommunikative og sansemæssige udfordringer. Sammen undersøger vi hvilke udfordringer du har og vi udarbejder strategier og skånehensyn, som hjælper dig bedre igennem hverdagen - parforholdet, studiet m.m. Særligt relevant tilbud til dig, som har fået stillet diagnosen i voksenlivet.

 

Gruppeforløb til personer med Autisme Spektrum Forstyrrelse

I juni 2021 oprettes gruppetilbud til personer med autisme. Der oprettes ligeledes gruppetilbud til pårørende. 

Der bliver tale om små grupper på max 5 personer. Et gruppeforløb er på 12 x 90 minutter. Du kan anvende henvisning fra egen læge.

Hver gang vil være et tema:

1. sanser

2. begavelse

3. opmærksomhed

4. eksekutive funktioner

5. detaljer versus sammenhæng

6. forestillingsevne

7. social kognition

8. kommunikation

9. bearbejdningshastighed

10. hukommelse

11. særlige interesser

12. særlige styrker. 

Efter gennemgang af tema, arbejder vi med temaet i gruppen.

Vi sidder rundt om et bord.

 

Kontakt mig for at høre mere - og for at komme på venteliste

 

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen og jeg vender tilbage indenfor kort tid med svar på din henvendelse

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.