Få udviklet dine lederpotentialer ved psykolog i Aalborg


Få hjælp til lederudvikling ved erfaren psykolog i Aalborg

Få ledelsesmæssig sparring ved psykolog i Aalborg med Masteruddannelse i ledelse. Gennemgå lederudvikling med fokus på potentialer på det personlige, relationelle og organisatoriske plan med udgangspunkt i lederens konkrete udviklingsmuligheder. 

På det individuelle plan

Opnå øget selvindsigt og udvikling af personlige kompetencer i den professionelle rolle. Bliv bedre til at håndtere konflikter og bliv bedre til at fremme motivation og potentiale i din personalegruppe.

På teamplan

Bliv styrket i lederrollen i relation til personalegruppe og ledergruppe. Begrib dynamikkerne i grupperne og nuancer dine måder at agere og forholde dig på i relation til gruppen.

På det organisatoriske plan

Forstå organistionens dynamik og bliv styrket i dit forhold til øvre ledelse, i relation til gensidige forventningsafstemninger, ansvar og beføjelser. Bliv styrket i at manifestere dig og dine visioner opadtil i virksomheden.

Du kan udvikle dit potentiale i forhold til at:

  • Udvikle evne til samarbejde
  • Tackle konfliktsituationer
  • Træde i karakter som leder og styrke din gennemslagskraft
  • Udvikle dit personlige potentiale og din egen ledelsesstil
  • Klare den vanskelige samtale
  • Håndtere egne og andres aggression hensigtsmæssigt
  • Håndtere stress og prioritere arbejdsopgaver
  • Finde din vej i en omstrukturering eller omplacering
  • Træffe større beslutninger (jobskifte, karrierevalg m.m.)

Tag kontakt og aftal individuel sparring