Strands Psykologpraksis i Aalborg

v. cand.psych Trine Strands


Faglig og uddannelsesmæssig profil

Uddannet ved Aalborg Universitet i 2003

  • Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet
  • Specialist i psykoterapi
  • Godkendt supervisor ved Dansk Psykolog Forening og Dansk Psykiatrisk Selskab
  • Master i Læreprocesser, Ledelse og Organisationspsykologi
  • Medlem af Dansk Psykologforening

Referenceramme - terapeutisk

Den teoretiske referenceramme i mit terapeutiske arbejde centrerer sig om mentalisering samt psykodynamisk psykoterapi og kognitiv teori.

Referenceramme - erhvervsrettet

Erhvervsrettet centrerer min referenceramme sig særligt om ledelsestænkning og operationalisering af motivation.