Individuel terapi


Forstå dig selv, og få nye livsstrategier

Nogle har behov for et kortere forløb for at komme videre fra en fastlåst problemstilling. Andre klienter har brug for et længere samtaleforløb for at udvikle nye handlemuligheder og strategier for at forstå og forandre tilbagevendende problemstillinger. Derfor planlægger vi dit individuelle samtaleforløb efter dine behov.

I første samtale indkredser og afdækker vi årsagen til din henvendelse og taler om forventninger til samtaleforløbet.

 

NOTE: I also offer sessions in English.

Tag kontakt via telefon eller mail

Der er ingen forberedelse til samtalerne.