Medarbejdertrivsel


Skab trivsel, og få øget overskud i virksomheden

Trivsel på arbejdspladsen øger medarbejdernes effektivitet, accept og loyalitet i forhold til implementering af nye tiltag samtidig med, at det mindsker sygefraværet. Medarbejdertrivsel er således afgørende for din virksomheds succes og konkurrenceevne.

Få psykologisk bistand i forbindelse med:

  • Stress
  • Mobning
  • Personlig krise
  • Sygdom
  • Misbrug
  • Fyring
  • Større organisatoriske omstruktureringer
  • Behov for krisehjælp (debriefing og defusing)
  • Behov for mediation og konfliktløsning

Ved behov for supervision

Læs mere om Supervision af personalegrupper ved behov for supervision af individuelle medarbejdere eller af teams.  

 

Tag kontakt og hør nærmere om mulighederne ved øvrige udfordringer i relation til medarbejdere.