Medarbejdertrivsel og lederudvikling

Hjælp til medarbejdertrivsel ved psykolog i Aalborg

Opnå motivation af medarbejdere

Bliv bevidst om, hvilken motivationsprofil, der passer på dine forskellige medarbejdere - og hvordan du bedst støtter op om deres trivsel og særlige motivationsbehov. Hvor nogle medarbejde trives med megen vejledning og sparring, trives andre med større følelse af frihed i deres opgaveløsning.

Styrk medarbejderes kompetence og faglighed

Sæt fokus på medarbejdertrivsel ved at tilbyde psykologisk bistand på områder, der genskaber personalets effektivitet og mindsker sygefravær. Opdatér dit personale med kurser, der styrker viden og kompetence og støt op om personalets trivsel med supervision, der styrker den enkeltes faglighed.

 

Læs mere:    Lederudvikling    Medarbejdertrivsel   Kurser    Artikel: Optimér din ledelse af fagspecialister

Hjælp til lederudvikling

Styrk dit potentiale som leder på et personligt plan.

Opnå udvikling som leder på det personlige plan. Vi ser på de sider af dit personlige lederskab, som du ønsker at udvikle dig i forhold til. Sammen styrker vi dine strategier og dit potentiale, og ser på måder at implementere det på i praksis. 

Styrk dig og dit team

I udviklingen af dig og dit team er der en række områder, som vi vil afdække og udvikle - enten individuelt med dig som leder eller sammen med dit team.

Opnå et effektivt teamsamarbejde ved at få afklaring om jeres formål som team, jeres område, hvad der skal til for at I lykkedes - og hvordan I er afhængige af hinanden i den proces. Læg en tidsmæssig plan for jeres møder og hold jer på sporet  - og kend hinanden og benyt jer af jeres forskellighed, fremfor at stræbe efter konformitet. Få sparring under hele processen.

Styrk dit potentiale på det organisatoriske plan

Få et øget overblik over organisatoriske udfordringer, såsom krydspres og modsatrettede krav. At se udfordringer fra et organisatorisk perspektiv, fremfor udelukkende et personligt perspektiv kan omfordele oplevelsen af fastlåsthed og eneansvar. Få sparring til at se dig og din virksomhed i et tydeligere organisatorisk perspektiv og find muligheder til at ændre det, som hindrer dig i at nå dit mål i din organisation. 

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen og jeg vender tilbage indenfor kort tid med svar på din henvendelse

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.