Supervision af personalegrupper


Styrk personalets forståelse og kompetencer

Forstå og genkend de reaktioner, der knytter sig til kerneopgaven. Bliv klarere på, hvad der hører "til sagen" og få mulighed for at udvikle nye handlestrategier.

 

Opnå en mere sammenhængende personalegruppe med fælles forståelsesramme og øg kvaliteten ved løsningen af kerneopgaven.

 

Refleksion, læringsmål og kerneopgave

Den psykologfaglige supervision er en metode, hvor der er mulighed for at stoppe op og sammen reflektere over de oplevelser, reaktioner og udfordringer, der kan opstå i den arbejdsmæssige kontakt til borgere, brugere, elever og klienter. Personalets læringsmål relateres direkte til kerneopgaven; nemlig dét man søger at støtte op om eller udvikle hos borgeren.

Supervision - individuelt eller i tværfaglig gruppe

I supervisionen kan vi arbejde individuelt eller med hele personalegrupper, der fagligt har med mennesker at gøre, såsom pædagoger, socialrådgivere, bo-støtter, lærere, læger, sygeplejersker, psykologer samt andet sundhedsfagligt personale.

Tag kontakt og løft din personalegruppe

  • Få supervision med læringsproces over tid.
  • Få enkeltstående konsultationer i særlige svære sager.
  • Supervision og konsultation kan kombineres med et eller flere kurser. 

 

Pris for supervision afhænger af gruppens størrelse

Individuel supervision

Gruppesupervision, 2 personer

Gruppesupervision, 3 personer eller flere

Kursus pris: efter aftale 

Se yderligere information under Priser og Vilkår.