Artikel: Optimér din ledelse af fagspecialister

Er du leder af faglige specialister, der finder tilfredshed i at arbejde engageret for ”den gode sag”?

Bliv klogere på, hvordan du kan fremme potentialet og motivationen ved at fokusere på oplevelsen af selvstændighed, kompetence og socialt tilhørsforhold. Se de nye fund, der også omfatter dit bidrag til fællesskabet omkring ansvar og mål i kulturen – fund fra en undersøgelse om ledelse af fagspecialisters motivation i en ydre styret organisation, der baserer sig på teori og dansk empiri (Strands, 2016).

Led ud fra fagspecialistens motivationsbehov

Som leder for fagspecialisten er det afgørende, at du interesserer dig for fagspecialistens behov for, at kunne arbejde selvstændigt, at kunne se egne handlinger føre til resultater og opleve nærhed med andre i sin opgaveløsning– og at du skaber rammerne for dette, både strukturelt og i virksomhedens kultur.

 

Denne selvstændige medarbejder kan blive udfordret på sin motivation, hvis arbejdsopgaverne og ledelsesformen bliver for direktiv. Søg derfor en balance mellem den styrende del af din ledelse, hvor du fx skal lede ud fra politisk bestemte direktiver og den kvalitative del, hvor den værdimæssige gode løsning søges, da det har direkte betydning for fagspecialistens motivation.

Ved også at være transparent og autentisk omkring dine egne vanskelighederne ved at få ydre påvirkninger til at give mening, understøtter du fagspecialistens oplevelse af tillid til dig som leder.

Etablér tydelig ledelse og kultur med fællesskabsfølelse

Vær tilgængelig og tydelig som leder, også når fagspecialisten kommer med frustration. Det styrker følelsen af fællesskab omkring dét, som frustrerer. Anlæg en fælles tilgang og et fælles ansvar - og skab en kultur, der understøtter og sætter retning for beslutninger. Det giver fagspecialisten en kulturmæssig tryghed og forudsigelighed, der tilfører energi og øger den indre motivation.

 

Vær bevidst om at du som leder er kulturel rollemodel – og at du bidrager til de kulturelle normer og forventninger om høj faglighed og nytænkning i relation til de ydre påvirkninger. Du kan bidrage ved at tale højt og tydeligt om virksomhedens holdninger og værdier og ved at udvise en gennemgående tillid til, at fagspecialisten ud fra sin faglighed ved, hvad han skal gøre og gør det. 

Med tillid til fagspecialistens faglige dedikation kan du anvende kontrol som en retningsgivende strategi fx at vi skal bestige bjerget, men ikke angive hvordan. En mere opsynsmæssig form for kontrol af fx ydelsestal vil sjældent være relevant for fagspecialisten, der motiveres af den højere mening med sit arbejde.

Vær bevidst om, hvordan graden og formen af kontrol har afgørende betydning for fagspecialistens motivation. Vær opmærksom på, at et ændret fokus på ydre ting, kan handle om, at fagspecialisten oplever sig begrænset i det arbejde, som han er dedikeret til – og undersøg eventuelle bagvedliggende behov og ikke blot den umiddelbare adfærd. Understøt fagspecialistens trivsel og motivation med supervision, hvor fagspecialistens mål og kompetencer kan afstemmes med organisationens mål - og skab nye tilgange til opgaverne, der afspejler den højere mening med professionsudøvelsen og optimer derved fagspecialistens dedikation og motivation.

Implementer motivationstiltag og støt op om trivsel med supervision         - tag kontakt:

Udfyld formularen og jeg vender tilbage indenfor kort tid med svar på din henvendelse

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.